Shopping Cart
Categories

AC / DC

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
ZHENG ZGA37RG104i (40rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT
ZHENG ZGA37RG104i (40rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT..
RM35.75
Ex Tax: RM35.75
ZHENG ZGA37RG104i (50rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT
ZHENG ZGA37RG104i (50rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT..
RM35.75
Ex Tax: RM35.75
ZHENG ZGA37RG14.78i (200rpm) DC24V Center Shaft
ZHENG ZGA37RG14.78i (200rpm) DC24V Center Shaft..
RM35.20
Ex Tax: RM35.20
ZHENG ZGA37RG242i (20rpm) DC24V Center Shaft
ZHENG ZGA37RG242i (20rpm) DC24V Center Shaft..
RM35.20
Ex Tax: RM35.20
ZHENG ZGA37RG80i (60rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT
ZHENG ZGA37RG80i (60rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT..
RM35.20
Ex Tax: RM35.20
ZHENG ZGA37RH139i (50rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT
ZHENG ZGA37RH139i (50rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT..
RM56.10
Ex Tax: RM56.10
ZHENG ZGA37RH160i (20rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT
ZHENG ZGA37RH160i (20rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT..
RM56.10
Ex Tax: RM56.10
ZHENG ZGA37RH26i (200rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT
ZHENG ZGA37RH26i (200rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT..
RM56.10
Ex Tax: RM56.10
ZHENG ZGA37RH47.5i (100rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT
ZHENG ZGA37RH47.5i (100rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT..
RM56.10
Ex Tax: RM56.10
ZHENG ZGA37RH75i (70rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT
ZHENG ZGA37RH75i (70rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT..
RM56.10
Ex Tax: RM56.10
ZHENG ZGA37RH9i (400rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT
ZHENG ZGA37RH9i (400rpm) DC24V DC MOTOR CENTER SHAFT..
RM56.10
Ex Tax: RM56.10
ZHENG ZGB37RG11.8I (400rpm) DC12V DC MOTOR
ZHENG ZGB37RG11.8I (400rpm) DC12V DC MOTOR..
RM31.90
Ex Tax: RM31.90
ZHENG ZGB37RG111i (40rpm) DC12V DC MOTOR
ZHENG ZGB37RG111i (40rpm) DC12V DC MOTOR..
RM31.90
Ex Tax: RM31.90
ZHENG ZGB37RG148i (30rpm) DC12V DC MOTOR
ZHENG ZGB37RG148i (30rpm) DC12V DC MOTOR..
RM31.90
Ex Tax: RM31.90
ZHENG ZGB37RG227i (20rpm) DC12V DC MOTOR
ZHENG ZGB37RG227i (20rpm) DC12V DC MOTOR..
RM31.90
Ex Tax: RM31.90
ZHENG ZGB37RG227i DC24V (20rpm) DC24V DC MOTOR
ZHENG ZGB37RG227i DC24V (20rpm) DC24V DC MOTOR..
RM32.45
Ex Tax: RM32.45
ZHENG ZGB37RG47.5i (100rpm) DC12V DC MOTOR
ZHENG ZGB37RG47.5i (100rpm) DC12V DC MOTOR ..
RM31.90
Ex Tax: RM31.90
ZHENG ZGB37RG516i (10rpm) DC12V DC MOTOR
ZHENG ZGB37RG516i (10rpm) DC12V DC MOTOR..
RM31.90
Ex Tax: RM31.90
ZHENG ZGB37RG58i (60rpm) DC12V DC MOTOR
ZHENG ZGB37RG58i (60rpm) DC12V DC MOTOR..
RM31.90
Ex Tax: RM31.90
ZHENG ZGB37RG8.7 (600rpm) DC12V DC MOTOR
ZHENG ZGB37RG8.7 (600rpm) DC12V DC MOTOR ..
RM32.45
Ex Tax: RM32.45
ZHENG ZGB37RG8.7i (400rpm) DC24V
ZHENG ZGB37RG8.7i (400rpm) DC24V..
RM31.90
Ex Tax: RM31.90
ZHENG ZGB37RG94.85i (50rpm) DC24V DC MOTOR
ZHENG ZGB37RG94.85i (50rpm) DC24V DC MOTOR..
RM32.45
Ex Tax: RM32.45
ZHENGKE ZGB60R-50SRZ-1 (100rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR
ZHENGKE ZGB60R-50SRZ-1 (100rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR..
RM217.80
Ex Tax: RM217.80
ZHENGKE ZGB60R-50SRZ-1 (200rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR
ZHENGKE ZGB60R-50SRZ-1 (200rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR..
RM217.80
Ex Tax: RM217.80
ZHENGKE ZGB60R-50SRZ-1 (400rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR
ZHENGKE ZGB60R-50SRZ-1 (400rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR..
RM217.80
Ex Tax: RM217.80
ZHENGKE ZGB60R-50SRZ-1 (600rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR
ZHENGKE ZGB60R-50SRZ-1 (600rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR..
RM217.80
Ex Tax: RM217.80
ZHENGKE ZGB90R-80SRZ-1 (100rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR
ZHENGKE ZGB90R-80SRZ-1 (100rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR..
RM422.40
Ex Tax: RM422.40
ZHENGKE ZGB90R-80SRZ-1 (200rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR
ZHENGKE ZGB90R-80SRZ-1 (200rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR..
RM422.40
Ex Tax: RM422.40
ZHENGKE ZGB90R-80SRZ-1 (400rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR
ZHENGKE ZGB90R-80SRZ-1 (400rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR..
RM422.40
Ex Tax: RM422.40
ZHENGKE ZGB90R-80SRZ-1 (600rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR
ZHENGKE ZGB90R-80SRZ-1 (600rpm) DC24V CENTER SHAFT PMDC PLANETARY GEAR MOTOR..
RM422.40
Ex Tax: RM422.40